Υπηρεσίες εκτυπώσεων


Εκτυπώσεις


Μόλις το τμήμα ηλεκτρονικής σελιδοποίησης ολοκληρώσει την επεξεργασία των μεταφρασμένων αρχείων και αφού γίνει ο έλεγχος ηλεκτρονικής σελιδοποίησης από το προσωπικό μας και από τον πελάτη, παραδίδουμε στον πελάτη αρχεία PDF υψηλής ανάλυσης, κατάλληλα για εκτύπωση.
Ωστόσο, παρέχουμε επίσης υπηρεσίες εκτυπώσεων κατά παραγγελία, τις οποίες οι πελάτες μας χρησιμοποιούν ως μέρος των ολοκληρωμένων προσφορών μας. Στην περίπτωση που επιθυμείτε να λάβετε ένα ή περισσότερα αντίγραφα των μεταφρασμένων εγγράφων σας, των εγχειριδίων χρήσης, των φυλλαδίων σας κ.λπ., επικοινωνήστε μαζί μας και μπορούμε να παραδώσουμε τα εκτυπωμένα έγγραφα είτε στα γραφεία σας ή ακόμη και κατευθείαν στους πελάτες σας.


Υπηρεσίες διαχείρισης ορολογίας


Διαχείριση ορολογίας


Η διαχείριση ορολογίας είναι μια υπηρεσία που παρέχεται από την εταιρεία μας και έχει αποδειχτεί ιδιαίτερα χρήσιμη και σημαντική για κάθε μεγάλο έργο μετάφρασης και προσαρμογής.
Οι νέες τεχνολογίες μάς παρέχουν πολλά εργαλεία που μας βοηθούν να παραδίδουμε συνεπείς και ακριβείς μεταφράσεις ως προς την ορολογία τους. Σε περιπτώσεις μεγάλων μεταφραστικών έργων, πριν ξεκινήσει η διαδικασία της μετάφρασης, δημιουργούμε γλωσσάρια με την ορολογία των κειμένων, τα οποία ελέγχει και εγκρίνει ο πελάτης. Με τον τρόπο αυτό είμαστε σίγουροι ότι η τελική μετάφραση θα ικανοποιήσει τον πελάτη μας και θα εκφράζει τη φιλοσοφία της εταιρείας του, καθώς θα έχει χρησιμοποιηθεί η αντίστοιχη εταιρική ορολογία.


Καλέστε μας στο +30 210 9537160
quote

Lexis Land © 2009  |  Νομική ανακοίνωση Μυκηνών 10, 17673, Καλλιθέα, Αθήνα, Ελλάδα