Μεταφράσεις οικονομικών κειμένων

Οικονομικές μεταφράσεις


Μια οικονομική μετάφραση πρέπει να είναι ακριβής και υψηλής ποιότητας. Τα οικονομικά κείμενα συντάσσονται συνήθως σύμφωνα με συγκεκριμένους κανονισμούς και γι' αυτό η μετάφρασή τους πρέπει να είναι ακριβής, να περιέχει τη σωστή ορολογία και να μην είναι ασαφής. Οι μεταφραστές μας για τα οικονομικά κείμενα διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στον τομέα. Κατέχουν άριστα την οικονομική ορολογία και γνωρίζουν τους οικονομικούς κανονισμούς και τα πρότυπα στη χώρα της γλώσσας στόχου. Καλύπτουμε τους ακόλουθους τομείς οικονομικών κειμένων:

 • Λογιστική
 • Τραπεζικά και Οικονομικά
 • Επιχειρηματικά
 • Ασφάλειες
 • Επενδύσεις
 • Δημόσιες σχέσεις

Επίσης, ενισχύουμε τη διαδικασία της μετάφρασης οικονομικών κειμένων δημιουργώντας και τηρώντας γλωσσάρια με οικονομικούς όρους. Τα περισσότερα από τα γλωσσάρια αυτά είναι συγκεκριμένα για κάθε πελάτη, πράγμα που σημαίνει ότι καθένας από τους πελάτες μας έχει το δικό του γλωσσάρι που περιέχει την ορολογία που χρησιμοποιεί η εταιρεία του. Με τον τρόπο αυτό, μας δίνεται η δυνατότητα να παράγουμε συνεπείς οικονομικές μεταφράσεις, ως προς την ορολογία και το ύφος, για κάθε έγγραφο του ίδιου πελάτη. Μπορούμε να αναλάβουμε τη μετάφραση κάθε είδους οικονομικού κειμένου, όπως:

 • Λογιστικές αναφορές
 • Ετήσιους απολογισμούς
 • Ισολογισμούς
 • Τραπεζικά έγγραφα
 • Καταστάσεις ταμειακών ροών
 • Εταιρικά οικονομικά έγγραφα
 • Εταιρικά πρακτικά
 • Οικονομικές καταστάσεις
 • Καταστάσεις λογαριασμού αποτελεσμάτων
 • Ασφαλιστικά έγγραφα
 • Αντιδικίες
 • Αναφορές αποτελεσμάτων χρήσης
 • Συμβάσεις μετόχων

Με την εταιρεία Lexis Land μπορείτε να είστε απόλυτα σίγουροι ότι το περιεχόμενο των οικονομικών σας εγγράφων θα παραμείνει απολύτως εμπιστευτικό. Οι μεταφραστές μας υπογράφουν μια σύμβαση εμπιστευτικότητας, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για τη συνεργασία μας και εμείς μπορούμε να υπογράψουμε μια σύμβαση εμπιστευτικότητας με εσάς, εάν χρειάζεται.
Εάν χρειάζεστε επιπλέον πληροφορίες ή θέλετε να ζητήσετε προσφορά, επικοινωνήστε μαζί μας.
Καλέστε μας στο +30 210 9537160
quote

Lexis Land © 2009  |  Νομική ανακοίνωση Μυκηνών 10, 17673, Καλλιθέα, Αθήνα, Ελλάδα